Font Name: icomoon (Glyphs: 42)

Grid Size: Unknown

icon-lottery
liga:
icon-ghome
liga:
icon-sports
liga:
icon-fishing
liga:
icon-casino
liga:
icon-promotions
liga:
icon-slots
liga:

Grid Size: 16

icon-home
liga:
icon-home2
liga:
icon-home3
liga:
icon-office
liga:
icon-newspaper
liga:
icon-pencil
liga:
icon-pencil2
liga:
icon-quill
liga:
icon-pen
liga:
icon-play
liga:
icon-film
liga:
icon-video-camera
liga:
icon-dice
liga:
icon-pacman
liga:
icon-spades
liga:
icon-clubs
liga:
icon-diamonds
liga:
icon-bullhorn
liga:
icon-coin-dollar
liga:
icon-coin-euro
liga:
icon-credit-card
liga:
icon-clock
liga:
icon-clock2
liga:
icon-alarm
liga:
icon-stopwatch
liga:
icon-download
liga:
icon-facebook
liga:
icon-facebook2
liga:
icon-vimeo2
liga:
icon-lanyrd
liga:
icon-blogger2
liga:
icon-windows
liga:
icon-windows8
liga:
icon-skype
liga:
icon-chrome
liga:

Font Test Drive

 

Generated by IcoMoon